eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Kúpna zmluvaŠtatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 82467 Bratislava SVKCRT Service s.r.o. , Kalinčiakova 118/3 , 05001 Revúca SVK127 € (21.05.2015)
Kúpna zmluvaPrešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov SVKCRT Service s.r.o. , Kalinčiakova 118/3 , 05001 Revúca SVK470 € (12.05.2015)
Kúpna zmluvaSlovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 82799 Bratislava SVKCRT Service s.r.o. , Kalinčiakova 118/3 , 05001 Revúca SVK324 € (12.05.2015)
Kúpna zmluvaSlovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 83303 Bratislava SVKCRT Service s.r.o. , Kalinčiakova 118/3 , 05001 Revúca SVK444 € (09.05.2015)
Kúpna zmluvaOperačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta ...CRT Service s.r.o. , Kalinčiakova 118/3 , 05001 Revúca SVK1 380 € (17.04.2015)
Kúpna zmluvaArcheologický ústav SAV, Akademická 2, 94921 Nitra SVKCRT Service s.r.o. , Kalinčiakova 118/3 , 05001 Revúca SVK530 € (16.04.2015)
Kúpna zmluvaZákladná škola s materskou školou Oravské Veselé , č.377, 02962 Oravské Veselé ...CRT Service s.r.o. , Kalinčiakova 118/3 , 05001 Revúca SVK17 000 € (14.04.2015)
Kúpna zmluvaRegionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, 82712 Bratislava SVKCRT Service s.r.o. , Kalinčiakova 118/3 , 05001 Revúca SVK660 € (14.04.2015)
Kúpna zmluvaSlovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Prievozská 32, 82799CRT Service s.r.o. , Kalinčiakova 118/3 , 05001 Revúca SVK769 € (11.04.2015)
Kúpna zmluvaSlovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava SVKCRT Service s.r.o. , Kalinčiakova 118/3 , 05001 Revúca SVK1 896 € (10.04.2015)
Kúpna zmluvaObec Veľký Lipník, Veľký Lipník 283, 06533 Veľký Lipník SVKCRT Service s.r.o. , Kalinčiakova 118/3 , 05001 Revúca SVK4 224 € (09.04.2015)
Kúpna zmluvaFakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, Hollého 14, 08181 Prešov SVK ...CRT Service s.r.o. , Kalinčiakova 118/3 , 05001 Revúca SVK88 € (09.04.2015)
Kúpna zmluvaNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 95141 Lužianky ...CRT Service s.r.o. , Kalinčiakova 118/3 , 05001 Revúca SVK107 € (04.04.2015)
stránka 1 z 1 Posledná stránka