eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného ...Zdenko Mišeje, 972 24 Diviacka Nová Ves 559Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza5 438 € (30.11.2015)
stránka 1 z 1 Posledná stránka