eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o dielo - rekonštrukcia bufetu a malého bytu na Ochtinskej aragonitovej jaskyni ...Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...TT-Stav s.r.o., Kvetná 67/6, 048 01 Rožňava3 359 € (03.11.2015)
Zmluva o dielo - jaskyňa Domica, stavebné úpravy a udržiavacie práceŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...TT-STAV, s.r.u., Kvetná 67/6 048 01 Rožňava9 334 € (19.06.2015)
ZMLUVA O DIELO č. 08/99/21/2014LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP č.8, 97566 Banská BystricaTT – STAV, s.r.o., Kvetná 67/6, 048 01 Rožňava0 € (02.06.2014)
stránka 1 z 1 Posledná stránka