eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Kúpna zmluva č. 10-4-08-2015 RTrenčianska Drevárska, s.r.o., Dubnica nad Váhom, .Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica0 € (24.11.2015)
Kúpna zmluva č. 15341507Trenčianska Drevárska s.r.o., Kvášovec 4084/13, 018 41 Dubnica nad VáhomLESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 ...0 € (05.10.2015)
Kúpna zmluva č. 10-3-08-2015 RTrenčianska Drevárska, s.r.o., Dubnica nad Váhom, .Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica0 € (08.07.2015)
Kúpna zmluva č. 15331507Trenčianska Drevárska s.r.o., Kvášovec 4084/13, 018 41 Dubnica nad VáhomLESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 ...0 € (07.07.2015)
Kúpna zmluva č. 10-1-08-2015 RTrenčianska drevárska, s.r.o., Dubnica nad Váhom, .Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica0 € (23.01.2015)
Kúpna zmluva č. 15311507Trenčianska Drevárska s.r.o., Kvášovec 4084/13, 018 41 Dubnica nad VáhomLESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 ...46 500 € (14.01.2015)
Kúpna zmluva č. 39-4-08-2014 RTrenčianska drevárska, s.r.o., Dubnica nad Váhom, .Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica0 € (10.10.2014)
Kúpna zmluva č. 15341407Trenčianska Drevárska s.r.o., Kvášovec 4084/13, 018 41 Dubnica nad VáhomLESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 ...32 700 € (08.10.2014)
Kúpna zmluva č. 39-3-08-2014 RTrenčianska Drevárska, s.r.o., Dubnica nad Váhom, .Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica0 € (31.07.2014)
Kúpna zmluva č. 15331407Trenčianska Drevárska s.r.o. , Kvášovec 4084/13, 018 41 Dubnica nad VáhomLESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 ...68 000 € (04.07.2014)
Kúpna zmluva č. 39-2-08-2014 RTrenčianska Drevárska, s.r.o., Dubnica nad Váhom, .Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica0 € (08.04.2014)
Kúpna zmluva č. 15321407Trenčianska Drevárska s.r.o., Kvášovec 4084/13, 018 41 Dubnica nad VáhomLESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 ...39 600 € (02.04.2014)
Kúpna zmluva č. 15311407Trenčianska Drevárska s.r.o., Kvášovec 4084/13, 018 41 Dubnica nad VáhomLesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 ...53 500 € (20.01.2014)
Kúpna zmluva č. 15341307Trenčianska Drevárska s.r.o., Kvášovec 4084/13, 018 41 Dubnica nad VáhomLesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 ...105 600 € (04.10.2013)
Kúpna zmluva č. 15331307Trenčianska Drevárska s.r.o., Kvášovec 4084/13, 018 41 Dubnica nad VáhomLesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 ...52 800 € (01.07.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov sTrenčianska Drevárska, s.r.o., Kvášovec 4084/13, Dubnica nad VáhomÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, M.R. Štefánika 20, 911 019 120 € (29.04.2013)
Kúpna zmluva č. 15321307Trenčianska Drevárska s.r.o., Kvášovec 4084/13, 048 41 Dubnica nad VáhomLesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 ...76 300 € (04.04.2013)
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 15311307Trenčianska Drevárska s.r.o., Kvášovec 4084/13, 018 41 Dubnica nad VáhomLESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín19 800 € (06.03.2013)
Kúpna zmluva č. 15311307Trenčianska Drevárska s.r.o., Kvášovec 4084/13, 018 41 Dubnica nad VáhomLESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín20 500 € (17.01.2013)
Dodatok č. 3 k dohodeo poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaníTrenčianska Drevárska, s.r.o., Kvášovec 4084/13, 018 41 Dubnica nad VáhomÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, M.R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín ...0 € (09.01.2013)
stránka 1 z 2 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy