eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"ADVENTUS, n.o., Nitra6 875 € (09.11.2015)
Kúpna zmluvaADVENTUS, n.o., Viničky 37/5, 94911 Nitra SVKMeditech SK, s.r.o., Veľká Okružná 43, 01001 Žilina SVK3 300 € (30.10.2015)
Kúpna zmluvaADVENTUS, n.o., Viničky 37/5, 94911 Nitra SVKMeditech SK, s.r.o., Veľká Okružná 43, 01001 Žilina SVK4 339 € (30.10.2015)
D O H O D A č. 59/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporuÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1 ...ADVENTUS n.o., Nitra, Viničky 37/54 624 € (30.06.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2/2014 podľa § 3 a § 12 ods. 3Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43ADVENTUS, n.o., Nitra18 740 € (03.12.2014)
D O H O D A č. 25/§50/NS/2014/ŠA o poskytnutí finančného príspevku na podporuÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1 ...ADVENTUS n.o., Nitra, Viničky 37/519 541 € (30.05.2014)
Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43ADVENTUS, n. o., Viničky 37/5, 949 01 Nitra84 000 € (09.05.2014)
DOHODA číslo 223 - 001/§51/2013 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej ...Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1 ...ADVENTUS, n.o., Nitra, Viničky 37/50 € (12.04.2013)
stránka 1 z 1 Posledná stránka