eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
kúpna zmluvaDREVIA, s.r.o., Centrumn 29/34, Považská BystricaLESY SR, š.p. OZ Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo0 € (30.11.2015)
Kúpna zmluva č. 06-4-08-2015 RDREVIA, s.r.o., Považská Bystrica, .Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica0 € (09.10.2015)
Kúpna zmluva č. 06-3-08-2015 RDREVIA, s.r.o., Považská Bystrica, .Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica0 € (13.07.2015)
Kúpna zmluva č. 05831507DREVIA, s.r.o., Centrum 29/34, 017 01 Považská BystricaLESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 ...0 € (10.07.2015)
Kúpna zmluva č. 3/OZ18/ ILQ.2015/EABLESY SR, š.p., OZ Kriváň, Kriváň č. 334, 962 04 KriváňDREVIA, s r. o., Centrum 29/34, 017 01 Považská Bystrica21 120 € (07.05.2015)
KZ č.2/16/2.Q.2015/EADDREVIA sroLESY SR š.p., OZ Žarnovica, ul. Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica0 € (06.05.2015)
Kúpna zmluva č. 6/II.1./O/OZ20/2015/EADLesy SR š.p., OZ Revúca, Námestie slobody 2, 050 80 RevúcaDREVIA, s.r.o., Centrum 29/34, 017 01 Považská Bystrica6 960 € (05.05.2015)
Kúpna zmluva č. 5/OZ07/II.Q.2015/EADDREVIA, s.r.o., Centrum 29/34, 017 01 Považská BystricaLESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 ...17 200 € (27.04.2015)
Kúpna zmluva č. 06-2-08-2015 RDREVIA, s.r.o., Považská Bystrica, .Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica0 € (02.04.2015)
Kúpna zmluva č. 32-1-08-2015 Verejná dražba drevaDREVIA, s.r.o., Považská Bystrica, .Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica0 € (26.03.2015)
Kúpna zmluva č. 3-OZ 08-1.Q.2015-EADDREVIA, s.r.o., Považská Bystrica, .Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica0 € (11.02.2015)
Kúpna zmluva č. 3/6/1.Q.2015/EADDREVIA, s.r.o.LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza0 € (09.02.2015)
Kúpna zmluva č. 06-1-08-2015 RDREVIA, s.r.o., Považská Bystrica, .Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica0 € (20.01.2015)
Kúpna zmluva č. 06-3-08-2014 RDREVIA, s.r.o., Považská Bystrica, .Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica0 € (17.07.2014)
kúpna zmluvaDREVIA s.r.o., Centrum 29/34, Považská BystricaLESY SR, š.p. OZ Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo0 € (17.07.2014)
Kúpna zmluva č. 40/1/II.Q.2014Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod ŠaštínDREVIA s.r.o.19 100 € (19.05.2014)
Kúpna zmluva č. 1/6/2.Q.2014/EADDREVIA, s.r.o.LESY Slovenskej republiky, šp., OZ Prievidza , Švéniho 7, 971 53 Prievidza0 € (17.04.2014)
Kúpna zmluva č. 06-2-08-2014 RDREVIA, s.r.o., Považská Bystrica, .Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica0 € (08.04.2014)
Kúpna zmluva č. 9/1q/2014-verejná dražba drevaDREVIA, s.r.o.LESY Slovenskej republiky, šp., OZ Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza0 € (27.03.2014)
Kúpna zmluva č. 1610714 - Verejná dražba drevaDREVIA, s.r.o., Centrum 29/34, 017 01 Považská BystricaLESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 ...11 084 € (26.03.2014)
stránka 1 z 3 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy