eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o servise a rozvoji aplikačného programového vybaveniaMinisterstvo spravolivosti SR, Župné námestie 13 Bratislava Slovenská republikaAglo Services s.r.o., Lužná 5 Bratislava Slovenská republika19 000 € (12.08.2015)
Zmluva o dieloiProtimonopolný úrad SR, Drieňová 24, 826 03 BratislavaAglo Services, s.r.o., Šustekova 51, 854 01 Bratislava2 730 € (20.09.2013)
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s prevádzkou aplikáciíÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 BratislavaAglo Services s.r.o., Šustekova 51, 854 01 Bratislava600 € (27.06.2013)
Zmluva o servise a rozvoji APV na online losovanie písomných testov k verejnýmMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie č.13 Bratislava ...Aglo Services, s.r.o., Šustekova 51 Bratislava Slovenská republika8 400 € (29.05.2013)
Zmluva o servise a rozvoji APV - databáza činnosti PMÚMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie č.13 Bratislava ...Aglo Services, s.r.o., Šustekova 51 Bratislava Slovenská republika9 600 € (29.05.2013)
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva "Francúzsko-slovenský a slvovensko-francúzsky ...Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie č.13 Bratislava ...Aglo Services s.r.o., Šustekova 51 851 04 Slovenská republika9 650 € (14.12.2012)
Databáza činnosti probačných a mediačných úradníkovMinisterstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13 Bratislava Slovenská republikaAglo Services, s.r.o., Šustekova 51 Bratislava Slovenská republika2 880 € (27.11.2012)
zmluva o dielo na vytvorenie web stránky č.NH1611CE,pre riešenie projektu CentraSlovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Limbová 12, 833 03 BratislavaAglo Services s.r.o., Šustekova 51,851 04 Bratislava2 080 € (31.10.2012)
ZMLUVA O DIELO a LICENČNÁ ZMLUVA "Aplikačný software na on-line losovanieMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13 BratislavaAglo Services, s.r.o., Šustekova 51 Bratislava Slovenská republika6 000 € (23.08.2012)
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s prevádzkou aplikáciíÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 BratislavaAglo Services s.r.o., Šustekova 51, 851 04 Bratislava2 091 € (31.08.2011)
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb spojených s tvorbou a aktualizáciouÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 BratislavaAglo Services, s.r.o., Šustekova 51, Bratislava2 953 € (24.03.2011)
Zmluva o vytvorení aplikácie na zverejňovanie objednávok a faktúr pre Úrad vlády ...Správa zariadení ÚV SRAglo Services, s.r.o1 200 € (14.01.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka