eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 733.604/2013-INSLMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...OHL ŽS SK, a.s., Furmanská 6, 841 03 Bratislava SK5 305 552 € (30.10.2015)
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.:773.604/2013-INSLMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...OHL ŽS SK, a.s., Furmanská 6, 841 03 Bratislava SK203 421 € (28.05.2015)
DOHODA O UROVNANÍOHL ŽS SK, a.s., Furmanská 6, 841 03 BratislavaSlovenské národné múzeum, Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava ...42 000 € (01.04.2015)
Zmluva o dieloTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín ...OHL ŽS SK, a.s. ako vedúci účastník Združenia Trenčín, Furmanská 6, 841 030 € (25.06.2014)
Zmluva o dieloMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...OHL ŽS SK, a.s., Furmanská 6, 841 03 Bratislava SK5 121 096 € (07.04.2014)
Zmluva o dieloOHL Pozemné stavby, a.s., Furmanská 6, 84103 BratislavaPamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava43 233 € (03.07.2013)
Vykonávanie opráv a rekonštrukcií na objektoch ŽU - oprava Internátov Hliny V.Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 ŽilinaOHL Pozemné stavby a.s., Furmanská 6, Bratislava198 554 € (03.07.2013)
Dodávka kancelárskeho tovaruEkonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1 , 852 35 BratislavaIPOS-kancelárske potreby spol. s r.o., Radničné námestie 4, 821 05 Bratislava0 € (20.02.2012)
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov PHF EU, obstaranie IKT, vybavenia aEkonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1 , 852 35 BratislavaOHL Pozemné stavby a.s., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava50 597 € (17.02.2012)
DODATOK č. 3 k zmluve o dielo v znení dodatkov, uzavretej v zmysle §536 a násl.Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1 , 852 35 BratislavaOHL Pozemné stavby a.s., Bratislava, Einsteinova 23, PSČ: 851 010 € (22.12.2011)
Zmluva o dieloTechnická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 ZvolenOHL Pozemné stavby a.s., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava740 351 € (04.11.2011)
Dodatok č.2 k zmluve o dielo - stabilizácia objektuEkonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1 , 852 35 BratislavaOHL Pozemné stavby a.s.,, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava0 € (31.03.2011)
Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia priestorov PHF EU,Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1 , 852 35 BratislavaOHL Pozemné stavby a.s., Bratislava959 160 € (08.03.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka