eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,JA servis, s. r. o., Mestečko 178, 020 52 Mestečko Slovenská republika0 € (09.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,JA servis, s.r.o., 020 52 Mestečko 178 Slovenská republika0 € (16.04.2015)
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,JA servis, s. r. o., Mestečko 178, 020 52 Mestečko68 281 € (25.06.2014)
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,JA servis, s.r.o., 020 52 Mestečko 17891 580 € (06.09.2013)
Dodatok c. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného financného príspevku reg. c.Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,JA servis, s.r.o., Mestecko 178, 020 52 Mestecko, Slovenská republika0 € (15.12.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka