eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. IV/36/2015 FiF UKBIELA NOC, o. z., Mudroňova 34, 040 01 KošiceUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...30 € (13.10.2015)
ZMLUVA O DIELOMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,BIELA NOC, o.z., Mudroňova 34, 040 11 Košice19 600 € (09.10.2015)
Zmluva o spolupráciBIELA NOC, oz., Mudroňova 34, 040 01 KošiceMinisterstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 10 € (06.10.2015)
zmluva o nájmeBIELA NOC, o.z., Mudroňova 34, 040 01 KošiceKancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 ...0 € (06.10.2015)
Zmluva o spolupráci pri realizácii kultúrneho podujatia "BIELA NOC"Štátne divadlo Košice, Hlavná 58 , 042 77 KošiceBiela Noc,o.z., Mudroňova 34,040 01 Košice0 € (01.10.2015)
Zmluva o spolupráciBiela noc, o.z., Mudroňova 34 KošiceRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , Bratislava228 € (25.09.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-6601/2015/5.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1BIELA NOC, o.z., Mudroňova 34 , 040 01 Košice - Juh4 500 € (24.06.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3205/2015/3.2Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1BIELA NOC, o.z., Mudroňova 34, 040 01 Košice - Juh19 000 € (20.03.2015)
Zmluva o reklameTepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 KošiceBIELA NOC o. z. , Mudroňova 34, 040 01 Košice1 000 € (02.10.2014)
stránka 1 z 1 Posledná stránka