eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU V ...Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava ...Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach27 430 € (25.11.2015)
Z M L U V A č. 113828 08U08 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formouMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, ...Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava379 985 € (23.11.2015)
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 183/2015/5.4Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava ...seven media s.r.o., , Nábrežná 134, Prešov 080 01162 000 € (04.11.2015)
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 182/2015/5.4Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava ...Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, , Humenská cesta 11, 071 01162 000 € (04.11.2015)
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 181/2015/5.4Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava ...Slov Media Group s. r. o., , Klincová 37 Bratislava 821 08165 600 € (04.11.2015)
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 180/2015/5.4Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava ...HRONKA PRODUCTION s.r.o., , Lazovná 38, Banská Bystrica 974 01189 600 € (04.11.2015)
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 179/2015/5.4Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava ...ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o., , M.R. Štefánika 149, 017 01 Považská Bystrica168 000 € (04.11.2015)
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 178/2015/5.4Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava ...2M media s.r.o., , Staničná 8, 949 01 Nitra162 000 € (04.11.2015)
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 177/2015/5.4Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava ...MARVEL media s.r.o., , Rožňavská 7, 831 04 Bratislava216 000 € (04.11.2015)
Dodatok č. 5 -Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspekuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 ...576 383 € (03.11.2015)
Zmluva o prevode správy majetku štátuMinisterstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava ...Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica0 € (03.11.2015)
Dodatok č. 4 -Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 ...2 100 399 € (03.11.2015)
Dodatok č1 k Zmluve o poskytnuti NFP č 038/2.1MP/2011Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 BratislavaMesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená0 € (03.11.2015)
Dodatok č. 4 -Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica ...Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 ...471 650 € (03.11.2015)
Dohoda o zvýšení kvalifikácieMinisterstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava ...Jaroslava Kerestešová0 € (03.11.2015)
Zmluva o dieloMinisterstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava ...stengl a.s., Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava162 720 € (28.10.2015)
Dodatok č1 k Zmluve o poskytnuti NFP č 020/3.1MP/2010Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 BratislavaObec Beluša, Farská 1045/6, 018 61 Beluša0 € (28.10.2015)
Dodatok č1 k Zmluve o poskytnuti NFP č 027/4.2MP/2009Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 BratislavaMarián Balún BAPA, 02801 Trstená, Na Diele 451/20 € (28.10.2015)
Dodatok č2 k Zmluve o poskytnuti NFP č.043/2.1MP/2011Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 BratislavaObec Hažlín, Hlavná 200, 086 14 Hažlín0 € (28.10.2015)
Zmluva o výpožičkeTrenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.,, Kožušnícka 4, 911 05 TrenčínMinisterstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava ...0 € (26.10.2015)
stránka 1 z 80 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy