eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.228/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov, Prešov23 000 € (02.11.2015)
stránka 1 z 1 Posledná stránka