eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o dodaní služieb č. Z/308/15/20/05Lesy SR š.p., OZ Revúca, Námestie slobody 2, 050 80 RevúcaAnna Rejdovianová, Telgárt 25, 976 73 Telgárt0 € (11.11.2015)
Zmluva o dodaní služieb č. Z/307/15/20/05Lesy SR š.p., OZ Revúca, Námestie slobody 2, 050 80 RevúcaAnna Rejdovianová, Telgárt 250 € (20.02.2015)
Zmluva o dodaní služiebLESY Slovenskej republiky, štátny podnik OZ Beňuš, Beňuš č. 455, 976 64 BEŇUŠ ...Anna Rejdovianová, Telgárt 25, 976 73 Telgárt0 € (01.08.2014)
Zmluva o dodaní služiebLESY SR š.p.,OZ Beňuš, Odštepný závod , Beňuš č. 455, 976 64 BEŇUŠAnna Rejdovianová, Telgárt 25, 976 73 Telgárt0 € (13.01.2014)
Rámcová dohodaLESY SR š.p.,OZ Beňuš, Odštepný závod , Beňuš č. 455, 976 64 BEŇUŠAnna Rejdovianová, Telgárt 25, 976 73 Telgárt0 € (18.11.2013)
Rámcová dohoda č. R/5-1/2014-2017/20/05Lesy SR š.p., OZ Revúca, Námestie slobody 2, 050 80 RevúcaAnna Rejdovianová, Telgárt 25, 976 73 Telgárt0 € (07.10.2013)
Rámcová dohoda č. R/1-1/2014-2017/20/01Lesy SR š.p., OZ Revúca, Námestie slobody 2, 050 80 RevúcaAnna Rejdovianová, Telgárt 25, 976 73 Telgárt0 € (07.10.2013)
stránka 1 z 1 Posledná stránka