eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dodatok č. 14 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 671/2014/AXVN ...Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra560 € (03.11.2015)
Dodatok č. 12 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 671/2014/AXVN ...Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra560 € (08.09.2015)
Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 671/2014/AXVN ...Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra92 € (08.09.2015)
Dodatok č.10 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 671/2014/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra92 € (07.09.2015)
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 671/2014/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra92 € (23.07.2015)
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových piestorov č. 671/2014/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra276 € (10.07.2015)
Dodatok č.7 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 671/2014/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra92 € (17.06.2015)
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 671/2014/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra420 € (28.04.2015)
Zmluva o prenájme ostatnej plochyAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra144 € (27.04.2015)
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 671/2014/AXVNAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra732 € (16.03.2015)
Zmluva o prenájme ostatnej plochyAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra144 € (30.01.2015)
Zmluva o prenájme ostatnej plochyAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra144 € (14.01.2015)
Zmluva o prenájme stánku občerstveniaAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra184 € (08.01.2015)
Zmluva o prenájme ostatnej plochyAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra144 € (08.01.2015)
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zákona č.Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra0 € (18.12.2014)
Zmluva o prenájme ostatnej plochyAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozaef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra144 € (11.11.2014)
Zmluva o prenájme stánku občerstveniaAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra560 € (11.11.2014)
Zmluva o prenájme stánku občerstveniaAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra92 € (14.10.2014)
Zmluva o prenájme stánku občerstveniaAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra560 € (11.09.2014)
Zmluva o prenájme stánku občerstveniaAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Havránek, Lesná 2, 949 01, Nitra92 € (04.08.2014)
stránka 1 z 5 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy