eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuAgentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky preUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava0 € (10.03.2011)
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí prostiedkov č. LPP-0049-07Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava ...Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, 842 15 ...714 € (11.03.2011)
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí prostiedkov č. LPP-0110-07Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava ...Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, 842 15 ...10 705 € (11.03.2011)
Zmluva o zabezpečení vzdelávaniaŠtátny pedagogický ústavUniverzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Šafárikovo nám. ...55 660 € (04.03.2011)
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. ESF-EC-0009-07Agentúra na podporu výskumu a vývojaUniverzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, 842 15 ...16 248 € (04.03.2011)
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. ESF-EC-0006-07Agentúra na podporu výskumu a vývojaUniverzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 ...16 680 € (03.03.2011)
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuAgentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy ...Univerzita Komenského v Bratislave0 € (24.02.2011)
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuAgentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy ...Univerzita Komenského v Bratislave0 € (21.02.2011)
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUAgentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy ...Univerzita Komenského v Bratislave0 € (17.02.2011)
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUAgentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy ...Univerzita Komenského v Bratislave939 011 € (11.02.2011)
DODATOK Č. 8 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUAgentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy ...Univerzita Komenského v Bratislave523 470 € (03.02.2011)
DODATOK Č.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUAgentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy ...Univerzita Komenského v Bratislave458 175 € (01.02.2011)
Kúpna zmluva - dodávanie lieku metadon - roztokuCentrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, BratislavaUniverzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Univerzitná lekáreň25 000 € (31.01.2011)
Najnovšie zmluvy | << predchádzajúca stránka (496) ... stránka 497 z 497 Posledná stránka