eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o vytvorení diela č. I/138/2015/FiF UK – prednáškyUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...Edit Bogár, PhD., Kaptárkő utca 10, 6. em. 18., 1118, Budapešť, Maďarská republika ...660 € (05.11.2015)
Výpoveď Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.040/2015, uzatvorenej dňa 11.6.2015 ...Blaško Daniel, Za cintorínom 1249/5, 02001 PúchovUniverzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK, ...0 € (05.11.2015)
Zmluva o vytvorení dielaUniverzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...doc. MUDr. Marián Bátovský, CSc. , Blumentálska 4, 811 07 Bratislava55 € (05.11.2015)
Zmluva o vytvorení dielaUniverzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc. , Mlynaroviča 22, Bratislava55 € (05.11.2015)
Zmluva o dieloUniverzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...MUDr. Peter Bukovčan, PhD. , Latorická 15, 821 07 Bratislava19 € (05.11.2015)
Zmluva o dieloUniverzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...MUDr. Rastislav Trška, PhD., Ambroseho 13, 851 02 Bratislava19 € (05.11.2015)
Zmluva o vytvorení diela – odborný posudokUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...Prof. Dr. M. Zaccarello, PhD., Via N. Mazza 19, 371 29 Verona, Italy60 € (05.11.2015)
Zmluva o vytvorení diela – odborný posudokUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...Mgr. Martin Tirala, PhD., Šumavská 208/25, 350 02 Cheb, ČR60 € (05.11.2015)
Zmluva o vytvorení diela – odborný posudokUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., Klúčovská 18/292, 190 00 Praha, ČR60 € (05.11.2015)
Čiastková zmluva č. 1 k Rámcovej dohode č. RD/1/2015/OVO/UKUniverzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK,EUROPEA Group, s.r.o., Šípová 3/A, 821 07 Bratislava24 896 € (05.11.2015)
Nájomná zmluvaAsociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET, Hagarova 4, 831 52 BratislavaUniverzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK, Šafárikovo námestie ...80 € (04.11.2015)
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA Č. 54/2015Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99Mgr. Miroslava Lemešová, PhD., Farského 12, Bratislava 851010 € (04.11.2015)
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA Č. 51/2015Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD., Karadžičova 57, Bratislava 811 070 € (04.11.2015)
Dodatok č. 5 k ZMLUVE o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie ...Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Ekonomická fakulta UMB, Národná 12, 974 01 ...96 € (04.11.2015)
Čiastková zmluva č.9 k rámcovej dohodeUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99S&T Slovakia s. r. o., Apollo Business Center, Mlynské nivy 43/A, 821 09 Bratislava ...12 676 € (04.11.2015)
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. IV/46/2015 FiF UKGloria Dei o.z., Smetanova 13, 811 03 BratislavaUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...100 € (04.11.2015)
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJMES&T Slovakia s. r. o., APOLLO Business Center, Mlynské nivy 43/A, 821 09 Bratislava ...Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine,240 € (04.11.2015)
Darovacia zmluvaUniverzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK, ...ÉGALITÉ, o.z., Suvorovova 16, 90201 Pezinok1 000 € (04.11.2015)
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo č. I/19/2015/DEKUniverzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK, Šafárikovo námestie ...DevelopNet, s.r.o., Rozvodná 13/C, 831 01 Bratislava5 089 € (03.11.2015)
Zmluva o dieloUniverzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK, Šafárikovo námestie ...OPTIK INSTRUMENTS, s. r. o., Purkyňova 649/127,612 00 Brno, Česká republika1 500 € (03.11.2015)
Najnovšie zmluvy | << predchádzajúca stránka (1) ... stránka 2 z 368 ... nasledujúca stránka (3) >> | Najstaršie zmluvy