eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o vytvorení diela-odborný posudok I/168/2015/FiF UKUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...Bruce Love, 29709 104 Street East Juniper Hills, California, USA 93543100 € (03.12.2015)
Zmluva o udelení licencie na používanie diela č. XII/32/2015/FiF UKUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...Akram Naibov-Aylisli, ul. Chagani, 26/32, Baku, AZ-1000, Azerbajdžan200 € (03.12.2015)
Zmluva o spolupráciUniverzita Komenského v Bratislave - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká ...Scientia, vedecká agentúra, Špitalská 7, 814 92 Bratislava2 500 € (03.12.2015)
Zmluva o spolupráciUniverzita Komenského v Bratislave - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká ...Scientia, vedecká agentúra, Špitalská 7, 814 92 Bratislava400 € (03.12.2015)
Čiastková zmluva k rámcovej dohodeUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.,, K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava12 296 € (02.12.2015)
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárenská 15, 900 31 StupavaUniverzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina,63 € (02.12.2015)
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 53/2015Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99prof. ThDr. Juraj Bándy, Požiarnická 24, Šamorín 931 0135 € (23.11.2015)
COLLABORATIVE RESEARCH AGREEMENTUniverzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine,UNIVERSITY OF LEEDS, 101 Clarendon Road, LS2 9LJ0 € (09.11.2015)
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. IV/43/2015/FiF UKCAFFÉ ESPRESSO spo. s r. o., Riznerova 3, 811 01 BratislavaUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...200 € (09.11.2015)
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. IV/42/2015/FiF UKCAFFÉ ESPRESSO spo. s r. o., Riznerova 3, 811 01 BratislavaUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...200 € (09.11.2015)
ZMLUVA O DIELOUniverzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK, Šafárikovo námestie ...Wojciech Zgłobicki, Śnieżyńskiego 6/12, 20-706 Lublin, Poland1 000 € (09.11.2015)
Kúpna zmluvaUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99EUROSWEET, s.r.o., Boľkovce 286, 984 01 Lučenec39 999 € (09.11.2015)
ZMLUVA O SPOLUPRÁCIUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Šancová 56, 811 05 Bratislava15 000 € (09.11.2015)
Zmluva o vytvorení diela č. I/139/2015/FiF UK - expertný posudokUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta, Šafárikovo námestie 6, ...Patrícia Patzeltová, Račianska 87, 831 02 Bratislava105 € (09.11.2015)
Dohoda o spolupráciUniverzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, 842 15 ...0 € (09.11.2015)
Zmluva o dodávke tovaru č. FMFI UK/39/2015Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,AtomTrace s.r.o., Kolejní 9, 612 00 Brno, ČR19 940 € (09.11.2015)
Čiastková zmluva o dieloUniverzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK, Šafárikovo námestie ...RECORD TK spol. s r. o., Bojnícka 16/A, 831 04 Bratislava16 137 € (06.11.2015)
Darovacia zmluvaUniverzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine,GUTTA Slovakia spol. s r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava350 € (06.11.2015)
Zmluva o ubytovaní č. VII/008223/2015/UBYT/0091838524 (variabilný symbol)Danslav Branimirovič Slavenskoj, 2 Greenough Ave Apt 8, Boston, Spojené štátyUniverzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK, ...265 € (06.11.2015)
Zmluva o dieloUniverzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied,Gregory Fabian, J.D., Miletičova 27, 821 09 Bratislava150 € (06.11.2015)
stránka 1 z 368 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy