eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o vytvorení diela-odborný posudok I/168/2015/FiF UKUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...Bruce Love, 29709 104 Street East Juniper Hills, California, USA 93543100 € (03.12.2015)
Zmluva o udelení licencie na používanie diela č. XII/32/2015/FiF UKUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...Akram Naibov-Aylisli, ul. Chagani, 26/32, Baku, AZ-1000, Azerbajdžan200 € (03.12.2015)
Zmluva o spolupráciUniverzita Komenského v Bratislave - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká ...Scientia, vedecká agentúra, Špitalská 7, 814 92 Bratislava2 500 € (03.12.2015)
Zmluva o spolupráciUniverzita Komenského v Bratislave - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká ...Scientia, vedecká agentúra, Špitalská 7, 814 92 Bratislava400 € (03.12.2015)
Čiastková zmluva k rámcovej dohodeUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.,, K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava12 296 € (02.12.2015)
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárenská 15, 900 31 StupavaUniverzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina,63 € (02.12.2015)
Kúpna zmluvaUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 81499 Bratislava SVKIvan Hoferica - LIMAR, Pod komínom 8, 08001 Prešov SVK525 € (24.11.2015)
Zmluva o zriadení vecného bremenaUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99Ing. Anna Veisová0 € (24.11.2015)
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 53/2015Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99prof. ThDr. Juraj Bándy, Požiarnická 24, Šamorín 931 0135 € (23.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt č. 22210420091: ...Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 BratislavaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava81 102 € (19.11.2015)
Dohoda o zmieriUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99Ing. Vladimír Karaba42 687 € (19.11.2015)
Kúpna zmluvaUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 81499 Bratislava SVKLASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK115 € (16.11.2015)
Kúpna zmluvaUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 81499 Bratislava SVKSHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka, Röntgenova 28, 851 01 Bratislava SVK4 374 € (09.11.2015)
Kúpna zmluvaUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 81499 Bratislava SVKHELAGO-SK, s. r. o. , Kosodrevinová 2, 82107 Bratislava SVK3 130 € (09.11.2015)
COLLABORATIVE RESEARCH AGREEMENTUniverzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine,UNIVERSITY OF LEEDS, 101 Clarendon Road, LS2 9LJ0 € (09.11.2015)
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. IV/43/2015/FiF UKCAFFÉ ESPRESSO spo. s r. o., Riznerova 3, 811 01 BratislavaUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...200 € (09.11.2015)
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. IV/42/2015/FiF UKCAFFÉ ESPRESSO spo. s r. o., Riznerova 3, 811 01 BratislavaUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, ...200 € (09.11.2015)
ZMLUVA O DIELOUniverzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK, Šafárikovo námestie ...Wojciech Zgłobicki, Śnieżyńskiego 6/12, 20-706 Lublin, Poland1 000 € (09.11.2015)
Kúpna zmluvaUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99EUROSWEET, s.r.o., Boľkovce 286, 984 01 Lučenec39 999 € (09.11.2015)
ZMLUVA O SPOLUPRÁCIUniverzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Šancová 56, 811 05 Bratislava15 000 € (09.11.2015)
stránka 1 z 497 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy