eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
podpora miestnej a regiónalnej zamestnanosti § 50jÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, Levočská 215 549 € (23.09.2015)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regiónalnej zamestnanosti § 50J ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57, 064 01 Stará ...Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa, Levočská 21, ...9 696 € (29.07.2015)
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzatvorená v zmysle § 13 zákona ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa0 € (15.01.2015)
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. 288/OVS/2014/SLÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 812 67,Úrad PSVR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, Stará Ľubovňa9 965 € (08.01.2015)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa0 € (05.01.2015)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Ing. Peter Kollár – IP COMP, 17. novembra 538/7, 064 01 Stará Ľubovňa0 € (30.12.2014)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...In-Style Duo, s.r.o., Nám. sv. Mikuláša 17, 064 01 Stará Ľubovňa0 € (30.12.2014)
Zmluva o poskytnutí pomôckyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov831 € (30.12.2014)
Zmluva o poskytnutí pomôckyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov563 € (30.12.2014)
Zmluva o poskytnutí pomôckyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov1 797 € (30.12.2014)
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu(VT)Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 816 ...35 219 € (30.12.2014)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Helena Kasinová - OPAL, Obchodná 3, Stará Ľubovňa2 790 € (30.12.2014)
"Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...JSM INVEST, s.r.o., Levočská 23, Stará Ľubovňa2 790 € (30.12.2014)
Zmluva na vykonávanie čistiacich a upratovacích služiebÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Jozef Benko-group, ul. 17. novembra 14, 064 01 Stará Ľubovňa0 € (22.12.2014)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Ľubomír Dlugolinský – ALD MOBIL, Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa0 € (19.12.2014)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...ApproxLine, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad0 € (19.12.2014)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Ľudmila Dziaková - OBTEX, 065 11 Kolačkov 724 932 € (19.12.2014)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa10 526 € (19.12.2014)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Gregor Hudák - GORAĽ, 065 11 Nová Ľubovňa 6386 490 € (19.12.2014)
dodatok zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NP XXV-2/SLÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava139 332 € (17.12.2014)
stránka 1 z 93 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy