eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzatvorená v zmysle § 13 zákona ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Prešov0 € (15.01.2015)
Dohoda o skončení dohody o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovDINIS, s.r.o., Kamenica 639, 082 71 Kamenica0 € (13.01.2015)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovMinisterstvo vnútra SR, Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov0 € (12.01.2015)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovObec Nižný Slavkov, Nižný Slavkov 102, 082 750 € (12.01.2015)
Dohoda o splátkachÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovEva Makulová3 301 € (12.01.2015)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovVa V Akademy, s.r.o., Hlavna 50, 080 01 Prešov0 € (09.01.2015)
Dodatok č. 1 k dohode č. 286/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávaniaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovDoprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, 080 01 Prešov0 € (08.01.2015)
Dodatok č. 1 k dohode č. 187/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávaniaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovKrajská prokuratúra, Masarykova 16, 080 01 Prešov0 € (08.01.2015)
Dodatok č. 1 k dohode č. 345/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávaniaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovPrešovský samosprávny kraj , Námesti mieru 2, 080 01 Prešov0 € (08.01.2015)
Dodatok č. 1 k dohode č. 293/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávaniaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovMiroslav Tuleja, Kpt. Nálepku 6, 082 12 Šarišské Michaľany0 € (08.01.2015)
Dodatok č. 1 k dohode č. 188/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávaniaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovOBS Prešov, spol. s r.o., Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov0 € (08.01.2015)
Dodatok č. 1 k dohode č. 184/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávaniaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovSociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Prešov, Masarykova 1, 080 01 Prešov0 € (08.01.2015)
Dodatok č. 1 k dohode č. 177/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávaniaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovDomov sociálnych služieb v Prešove, Volgogradská 5, 080 01 Prešov0 € (08.01.2015)
Dodatok č. 1 k dohode č. 157/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávaniaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava0 € (08.01.2015)
Dodatok č. 1 k dohode č. 167/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávaniaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovObec Jarovnice, Jarovnice 2230 € (08.01.2015)
Dodatok č. 1 k dohode č. 229/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávaniaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovSúkromná základná škola s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Vodárenská 3, 0801 ...0 € (08.01.2015)
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. 288/OVS/2014/POÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 812 67,Úrad PSVR Prešov, Slovenská 87, Prešov9 965 € (08.01.2015)
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. 288/OVS/2014/GAÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 812 67,Úrad PSVR Galanta, Staničná 5, Galanta9 965 € (08.01.2015)
Dohoda o splátkachÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovJana Madejová0 € (07.01.2015)
Dohoda o splátkachÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovMarcela Kokinčáková0 € (07.01.2015)
stránka 1 z 214 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy