eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dohoda 188/§50/PS/2014/ŠR zo dňa 27.10.2014 o poskytnutí finančného príspevku na ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovJUDr. Martin Kirňak, Hlavná 29, 080 01 Prešov2 741 € (30.10.2014)
Dohoda 187/§50/PS/2014/ŠR zo dňa 27.10.2014 o poskytnutí finančného príspevku na ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovUmakov, s.r.o., Fričovce 309, 080 28 Fričovce5 075 € (30.10.2014)
Dohoda 183/§50/PS/2014/ŠR zo dňa 27.10.2014 o poskytnutí finančného príspevku na ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovAries IT, s.r.o., Holländerova 8, 080 014 088 € (30.10.2014)
Dohoda 181/§50/PS/2014/ŠR zo dňa 27.10.2014 o poskytnutí finančného príspevku na ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovIveta -Bedňačková - Fešanda, Za Ľutinkou 710/25, 082 56 Pečovská Nová Ves5 146 € (30.10.2014)
Dohoda 177/§50/PS/2014/ŠR zo dňa 27.10.2014 o poskytnutí finančného príspevku na ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovEurovan, s.r.o., Košická 46, 080 01 Prešov5 192 € (30.10.2014)
Dohoda 173/§50/PS/2014/ŠR zo dňa 27.10.2014 o poskytnutí finančného príspevku na ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovIng. Tatiana Hennelová, Eko Partner, 17. novembra 543/8, 064 01 Stará Ľubovňa8 761 € (30.10.2014)
Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu NP č. XXXIV-2 podľa §54 z. č. 5/2004 ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovLEYARD EUROPE, s.r.o., Jána Pavla II., 1, 080 01 Prešov8 566 € (30.10.2014)
Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu NP č. XXXIV-2 podľa §54 z. č. 5/2004 ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovHotel Šariš, n.o., Sabinovská 1, 080 01 Prešov5 596 € (30.10.2014)
Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu NP č. XXXIV-2 podľa §54 z. č. 5/2004 ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovJUSTAT spol.s r.o., Volgogradská 32, 080 01 Prešov2 855 € (30.10.2014)
Dohoda o splátkach č. 75-PO-2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovMgr. Katarína Dugasová1 397 € (30.10.2014)
Dohoda o splátkach č. 71-PO-2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovSemančíková Iveta1 000 € (30.10.2014)
Dohoda o splátkach č. 53-SB-2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovČerveňák Milan123 € (30.10.2014)
Dohoda o splátkach č. 54-SB-2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovLabancová Marcela101 € (30.10.2014)
Dohoda o splátkach č. 55-SB-2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovTall Marián193 € (30.10.2014)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovZariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata 4, 080 01 Prešov0 € (29.10.2014)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovEUROLANDS, spol. s r.o., Mierová 7, 821 05 Bratislava0 € (29.10.2014)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovPGT, s.r.o., Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov0 € (29.10.2014)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovOTX, s.r.o., Pavlovičovo nám. 3, 080 01 Prešov0 € (29.10.2014)
Príloha č.2 k dohode -215-§51-2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovOkresný úrad Sabinov, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov0 € (29.10.2014)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovCentrum sociálnych služieb Clementia, Ličartovce 287, 082 030 € (29.10.2014)
stránka 1 z 191 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy