eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.129/1/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV, Močenok23 000 € (09.11.2015)
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, 816 16 BratislavaNezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV, Nitrianska 15, 951 31 Močenok0 € (29.04.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 127/2014 podľa § 3 a § 12 ods. 3Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV , Močenok9 416 € (03.12.2014)
o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnenéhoÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, 816 16 BratislavaNezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV, Fedinova7, 851 02 Bratislava0 € (05.11.2014)
Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV, Nitrianska 1246/15, 951 31 Močenok16 800 € (04.06.2014)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, 816 16 BratislavaNezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV, Fedinova7, 851 02 Bratislava0 € (07.03.2014)
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obch. zák.Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaNezisková organizácia Vysnívaný domov, Nitrianska 1246/15, 951 31 Močenok2 € (05.03.2014)
stránka 1 z 1 Posledná stránka