eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
poskytnutie dotácie na realizáciu projektuMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Nitriansky samosprávny kraj19 908 € (09.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (05.11.2015)
Dodatok č. 4 k zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre Regionálny operačný ...Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra1 398 469 € (02.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A, 949 01 NitraCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (30.10.2015)
Kúpna zmluvaNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 Nitra SVKCLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 90201 Pezinok SVK10 800 € (29.10.2015)
Kúpna zmluvaNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 Nitra SVKGAVINA, s.r.o., Tallerova 4, 81102 Bratislava SVK5 300 € (29.10.2015)
Kúpna zmluvaNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 Nitra SVKCOOPServis, spol.s r.o. , Považská 18, 94001 Nové Zámky SVK7 498 € (28.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (28.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (28.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (28.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (28.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (28.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (28.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (28.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (28.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (28.10.2015)
Kúpna zmluvaNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 Nitra SVKAgentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o., Južná Trieda 48, 04001 Košice SVK11 040 € (27.10.2015)
Kúpna zmluvaNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 Nitra SVKGAVINA, s.r.o., Tallerova 4, 81102 Bratislava SVK3 368 € (27.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 NitraCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (27.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 NitraCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (27.10.2015)
stránka 1 z 24 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy