eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
poskytnutie dotácie na realizáciu projektuMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Trnavský samosprávny kraj19 499 € (09.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 91701 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (30.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10,917 01 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (30.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (30.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (30.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (27.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (27.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (27.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (27.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 91701 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (27.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 91701 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (27.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (26.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (26.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (26.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska10, 917 01 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (26.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (26.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (26.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (26.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (23.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TrnavaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (22.10.2015)
stránka 1 z 16 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy