eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí služby č.1018/2014/HDNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky ...Teodor Šóš, Veľká nad Iplom 52,985 32 Veľká nad Iplom0 € (20.11.2014)
Zmluva o poskytnutí služby č.1464/2012/VDJPlemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. , Starohájska 29, 852 27 Bratislava ...Teodor Šóš AGROFARM ŠÓŠ, 985 32 Veľká nad Ipľom 521 537 € (06.03.2013)
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciamPôdohospodárska platobná agentúra , Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 BratislavaTeodor Šóš- AGROFARM Šóš , 985 32 Veľká nad Ipľom 1130 € (15.10.2012)
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciamPôdohospodárska platobná agentúra , Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 BratislavaTeodor Šóš- AGROFARM Šóš , 985 32 Veľká nad Ipľom 1130 € (15.10.2012)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01498Pôdohospodárska platobná agentúra , Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 BratislavaTeodor Šóš – AGROFARM Šóš10 750 € (13.06.2011)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01499Pôdohospodárska platobná agentúra , Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 BratislavaTeodor Šóš – AGROFARM Šóš, 985 32 Veľká nad Ipľom 11337 500 € (16.05.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka