eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuŽilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 ŽilinaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (20.11.2015)
Kúpna zmluvaŽilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina SVKMERCATOR DMS, spol. s r.o., Jasovská 3/a, 85107 Bratislava SVK12 478 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 - multifunkčné ...Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 ŽilinaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava40 000 € (09.11.2015)
poskytnutie dotácie na realizáciu projektuMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Žilinský samosprávny kraj19 785 € (09.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuŽilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 ŽilinaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (05.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuŽilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 ŽilinaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (05.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuBanskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 97401 Banská BystricaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (03.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky ...Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 ŽilinaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava33 000 € (03.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuŽilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 ŽilinaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (02.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuŽilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 ŽilinaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (02.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuŽilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 ŽilinaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (30.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuŽilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 ŽilinaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (30.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuŽilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 ŽilinaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (30.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuŽilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 ŽilinaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (30.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuŽilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 ŽilinaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (29.10.2015)
Dohoda o zabezpecení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina0 € (27.10.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebŽilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina SVKUltra Print, s.r.o., Pluhová 49, 83103 Bratislava SVK2 074 € (23.10.2015)
Kúpna zmluvaŽilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina SVKSELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A/8560, 01001 Zilina SVK1 589 € (23.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuŽilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 ŽilinaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (23.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuŽilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 ŽilinaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (23.10.2015)
stránka 1 z 20 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy