eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytovaní právnej pomociSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava360 000 € (09.11.2015)
Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľomVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. , Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava0 € (08.07.2015)
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služiebVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...SOUKENÍK – ŠTRPKA s r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava300 000 € (07.05.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnej pomociSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava0 € (22.04.2015)
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEBAgentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky preSOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava23 999 € (13.02.2015)
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služiebVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava300 000 € (25.06.2014)
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 2012/1120/2153 ...VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava0 € (16.01.2014)
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služiebVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava180 000 € (27.12.2013)
Zmluva o poskytovaní právnej pomociSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava0 € (29.11.2013)
Zmluva o poskytovaní právnych služiebSlovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4Advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava ...24 000 € (17.10.2013)
Zmluva o poskytnutí peňažného daruUniverzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, 818 ...SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava400 € (22.03.2013)
Dodatok č.2 k mandátnej zmluve č. 46 000 431Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 KošiceSOUKENÍK-ŠTRPKA s.r.o. , Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava0 € (20.03.2013)
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní právnych služiebVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej14, 811 08 Bratislava0 € (21.12.2012)
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služiebVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o., Šoltesovej 14, 811 08 Bratislava0 € (21.12.2012)
Zmluva o poskytovaní právnej pomociSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., Šoltésovej 14; 811 08 Bratislava0 € (30.11.2012)
Zmluva o vykonaní hĺbkového právneho audituSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava0 € (09.11.2012)
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb č. 2010/1100/1773 ...VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...Soukeník-Štrpka, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava0 € (23.09.2011)
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve č.2 uzavretej k Rámcovej zmluve č. 2010/1100/1773 ...VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava0 € (26.08.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka