eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o dlhodobom ubytovaníHANT BA DS a.s., Považské PodhradieTechnická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne, Němcovej 1, 040 01 ...90 € (11.03.2015)
Zmluva o dlhodobom ubytovaníHant BA DS a.s., Považské PodhradieTechnická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne, Němcovej 1, 040 01 ...0 € (09.09.2014)
Zmluva o dielo č. SHNM-OSNM3-2014/000206-020Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaHANT BA DS, a.s., Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica5 226 € (25.08.2014)
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/101-42Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaHANT BA DS, a.s., Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica289 992 € (20.03.2014)
Zmluva o dielo č. OVO1-2013/000363-030Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaHANT BA DS, a.s., Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica198 501 € (17.10.2013)
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - II. časť, mosty v správe IVSC ...Slovenská správa ciest, Bratislava, Miletičova 19 , P.O.BOX 19, 826 19 BratislavaHANT BA DS, a. s., Považské Podhradie 77, Považská Bystrica1 103 987 € (09.08.2013)
Zmluva o združenej dodávke elektrinyHANT BA DS, a.s., Považské Podhradie 77, 017 04 Považská BystricaŽeleznice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava0 € (30.05.2013)
Úprava budov - vytvorenie priestorov pre stredisko technickej dokumentácieJadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 BratislavaKonzorcium "HANT" - HANT BA DS, a.s. a HANT BA, a.s., Považské Podhradie 77, ...765 320 € (06.02.2013)
ZoD o uskutočnení stavebných prác I/15 Breznica most nad tokom BrusničkaSlovenská správa ciest, Miletičova 19, 829 19 BratislavaHANT BA DS, a.s., Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica132 208 € (23.08.2012)
Dodatok č. 14 k ZoD na zhotovenie stavby I/68 Lipany preložka cestySlovenská správa ciest, Miletičova 19, 829 19 BratislavaZdruženie HANT BA DS, a.s., Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica8 135 589 € (13.12.2011)
Dodatok č. 13 k ZoD na zhotovenie stavby I/68 Lipany preložka cestySlovenská správa ciest, Miletičova 19, 829 19 BratislavaZdruženie HANT BA DS, a.s., Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica0 € (13.10.2011)
Dodatok č. 12 k ZoD na zhotovenie stavby I/68 Lipany preložka cestySlovenská správa ciest, Miletičova 19, 829 19 BratislavaZdruženie HANT BA DS a.s., EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce, SCT, d.d. Ljubljana, ...0 € (30.05.2011)
Dodatok č. 11 k ZoD na zhotovenie stavby I/68 Lipany preložka cestySlovenská správa ciestZdruženie HANT BA DS, a.s., EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o., SCT, d.d. Ljubljana7 395 756 € (18.02.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka