eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,METAL CONTAINER, a.s., Sovietskych hrdinov 629/113, 089 01 Svidník Slovenská republika ...0 € (24.11.2015)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvomÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 BardejovMETAL CONTAINER, a.s. , Sovietskych hrdinov 629/113, 089 01 Svidník5 451 € (29.10.2015)
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU KaHR-21DM-1401/0174/08Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,METAL CONTAINER, a.s., Sovietskych hrdinov 629/113, 089 01 Svidník72 695 € (26.02.2015)
stránka 1 z 1 Posledná stránka