eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,MOSUPO J&M spol. s r.o., Levočská 23, 064 01 Stará Ľubovňa Slovenská republika ...0 € (09.11.2015)
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania zamestnaneckej praxe uchádzačov oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Mosupo J&M spol. s r.o., Levočská 23, 064 01 Stará Ľubovňa2 800 € (11.09.2015)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...MOSUPO J&M spol. s r.o., , Levočská 23, SL8 371 € (30.06.2015)
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,MOSUPO J&M spol. s r.o., Levočská 23, 064 01 Stará Ľubovňa Slovenská republika ...200 000 € (26.06.2014)
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,MOSUPO J&M spol. s r.o. , Levočská 23, 064 01 Stará Ľubovňa ...385 826 € (23.04.2014)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámciÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...MOSUPO J&M spol. s r.o., Levočská 23, 064 01 Stará Ľubovňa5 478 € (31.03.2014)
stránka 1 z 1 Posledná stránka