eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KaHRMinisterstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,ZEOCEM, a.s., Bystré 282, 094 34 Bystré, Slovenská republika0 € (09.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,ZEOCEM, a.s., Bystré 282, 094 34 Bystré Slovenská republika0 € (08.10.2015)
Zmluva o dieloZeocem, a.s., 094 34 Bystré 282Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a4 750 € (29.06.2015)
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme pozemkuLesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, ...ZEOCEM a.s., Bystré 282, 092 340 € (18.06.2015)
Nájomná zmluvaZEOCEM a.s., Bystré 282, 094 34Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, ...623 € (03.06.2015)
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych ...ZEOCEM a.s., 094 34 Bystré 282Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, ...5 736 € (14.04.2015)
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,ZEOCEM, a.s., Bystré 282, 094 34 Bystré, Slovenská republika151 590 € (29.06.2014)
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,ZEOCEM, a.s., Bystré 282, 094 34 Bystré360 850 € (09.09.2013)
Zmluva o styku s vlečkouZEOCEM a.s., 094 34 Bystré 282Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava0 € (09.04.2013)
Zmluva o poskytovaní vlečkových služiebZEOCEM, a.s., 282 Bystré 094 34Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava0 € (08.04.2013)
Zmluva o bezhotovostnom platobnom stykuZEOCEM, a.s., 282 Bystré 094 34Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava0 € (08.04.2013)
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,ZEOCEM, a.s., Bystré 282, 094 34 Bystré, Slovenská republika418 674 € (07.03.2013)
Zmluva o spolupráciUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , Šrobárova 2, 041 80 KošiceZEOCEM a. s., Bystré500 € (20.02.2013)
Nájomná zmluva č.02126/2012-PNZ -P40300/12.00 - ZEOCEM a.s.Zeocem a.s., Bystré 282, BystréSlovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15, Bratislava0 € (07.02.2013)
Zmluva o poskytnutí služiebZEOCEM, a.s., 094 33 Bystré 282Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava0 € (07.09.2012)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,ZEOCEM, a.s., Bystré 282, 094 340 € (01.08.2012)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,ZEOCEM, a.s., Bystré 282, 094 34Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23, 075 010 € (13.02.2012)
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – ...Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,ZEOCEM, a.s., Bystré 282, 094 34175 850 € (26.09.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka