eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
ZMLUVA o poskytovaní služieb prevádzkovania zariadení pre elektrické stanice 400 kV ...Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina ...270 199 € (25.11.2015)
zmluva o budúcej zmluve na VBStredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina ...Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava2 520 € (05.11.2015)
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investíciíŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 BratislavaStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina ...0 € (23.10.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebZvolenská teplárenská a.s., Zvolen, Lučenecká cesta 25, 961 50 ZvolenSSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/80 € (15.10.2015)
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina ...0 € (13.10.2015)
Nájomná zmluva č. 4933/2013/LSRStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza209 € (02.10.2015)
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927, Žilina0 € (29.09.2015)
Zmluva o prevode vlastníctva č.00670/2015-PKZP-K40022/15.00 - SSE-D, a.s., k.ú.Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, ŽilinaSlovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15, Bratislava933 € (22.09.2015)
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyTechnická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 ZvolenStredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. , Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina ...0 € (18.09.2015)
Zmluva o pripojení zariadenbia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Ivanská cesta 93, ...Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina ...0 € (03.09.2015)
Dohoda o prevode práv a povinností stavebníkaStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava0 € (20.08.2015)
Zmluva o pripojení zariadenia Užívateľa sústavy do distribučnej sústavyCV Lešť, LešťStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina0 € (14.08.2015)
Dohoda o primeranej jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívaniaStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina ...Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava334 € (04.08.2015)
Zmluva o zriadení vecného bremenaStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina ...Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava14 € (04.08.2015)
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavySlovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská BystricaStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina ...0 € (30.07.2015)
Zmluva o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadeniaStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava0 € (24.07.2015)
Zmluva o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadeniaStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava0 € (24.07.2015)
I/66 Brezno - obchvat I. etapa, Zmluva na vykonanie prekládky elektroenergetickéhoSlovenská správa ciest, Bratislava, Miletičova 19 , P.O.BOX 19, 826 19 BratislavaStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, Žilina0 € (16.07.2015)
I/66 Brezno - obchvat I. etapa, Zmluva na vykonanie preložky elektroenergetickéhoSlovenská správa ciest, Bratislava, Miletičova 19 , P.O.BOX 19, 826 19 BratislavaStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, Žilina0 € (16.07.2015)
I/50 Ružová osada, rekonštrukcia, Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického ...Slovenská správa ciest, Bratislava, Miletičova 19 , P.O.BOX 19, 826 19 BratislavaStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, Žilina0 € (14.07.2015)
stránka 1 z 16 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy