eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Kúpna zmluvaŽilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina SVKDOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina SVK4 331 € (09.11.2015)
Kúpna zmluvaKancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 2461/35, 81109 Bratislava SVKDOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina SVK17 758 € (09.11.2015)
Kúpna zmluvaMestské kultúrne stredisko mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 54, 05401 Levoča SVK ...DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina SVK28 546 € (09.11.2015)
Kúpna zmluvaObec Ordzovany, Ordzovany 66, 05306 Ordzovany SVKDOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina SVK612 € (09.11.2015)
Kúpna zmluva"V Kaštieli", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce, HornéDOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina SVK6 290 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebMesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 96519 Žiar nad Hronom SVKDOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina SVK96 900 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtech Spanyola 27, ...DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina SVK92 928 € (06.11.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebAgentúra Fórum života o.z., Hviezdoslavovo Námestie 2190, 02601 Dolný Kubín SVK ...DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina SVK17 577 € (05.11.2015)
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201524488_ZOkresný súd Vranov nad Topľou, M.R.Štefánika 874 Vranov nad Topľou SlovenskáDOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o., Kálov č. 356 Žilina Slovenská republika88 800 € (05.11.2015)
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta 15K441174Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová, Sládkovičova ...DOXX -Stravné lístky, spol., s.r.o., Kálov č. 356, 010 01 Žilina0 € (05.11.2015)
Kúpna zmluvaSpráva štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 81263 Bratislava ...DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina SVK128 278 € (03.11.2015)
Kúpna zmluvaGemerská knižnica Pavla Dobšinského, Lipová 3, 04801 Rožňava SVKDOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina SVK11 070 € (02.11.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebMesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 05080 Revúca SVKDOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina SVK99 973 € (30.10.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebBábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici, Skuteckého 14, 97401 BanskáDOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina SVK35 796 € (30.10.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebMestský úrad Galanta, Mierové námestie 940/1, 92418 Galanta SVKDOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina SVK91 281 € (28.10.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebCentrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 81005 Bratislava SVKDOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina SVK4 € (27.10.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebNŠC, Trnavská cesta 37, 831 04 BratislavaDOXX - Strávne lístky, Kálov 365, 010 01 Žilina40 099 € (27.10.2015)
rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I ...Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10 Bratislava SRDOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 Žilina SR2 277 600 € (26.10.2015)
Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I ...Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10 Bratislava Slovenská republikaDOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 010 01 Žilina Slovenská republika ...2 277 600 € (26.10.2015)
Dohoda o ukončení zmluvy č. 09K000095Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10 Bratislava Slovenská republikaDOXX - stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 010 01 Žilina Slovenská republika ...0 € (22.10.2015)
stránka 1 z 20 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy