eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním ...Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O., HVIEZDOSLAVOVA 23/3, 95701 BÁNOVCE ...0 € (26.11.2015)
Dohoda č. 15/09/051/151 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, Nám. SNP 151/6,Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o., Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce ...0 € (28.10.2015)
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním ...Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O., HVIEZDOSLAVOVA 23/3, 95701 BÁNOVCE ...0 € (14.10.2015)
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním ...Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O., HVIEZDOSLAVOVA 23/3, 95701 BÁNOVCE ...0 € (15.08.2015)
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním ...Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O., HVIEZDOSLAVOVA 23/3, 95701 BÁNOVCE ...0 € (13.08.2015)
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 68/2007 o podnájme nebytových priestorov zo dňa 22.8.2007 ...Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 17, 850 05 BratislavaNEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, spol. s r.o., Hviezdoslavova 23/3, 957 01 ...0 € (30.06.2015)
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním ...Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O., HVIEZDOSLAVOVA 23/3, 95701 BÁNOVCE ...0 € (15.05.2015)
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe- školiacej aktivityNemocnica Bánovce- 3. Súkromná nemocnica, s.r.o., Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce ...Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín0 € (14.05.2015)
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 68/2007 o podnájme nebytových priestorov zo dňa 22.8.2007 ...Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 17, 850 05 BratislavaNEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica s.r.o., Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce ...0 € (27.04.2015)
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním ...Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O., HVIEZDOSLAVOVA 23/3, 95701 BÁNOVCE ...0 € (16.04.2015)
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 66/2007 o podnájme nebytových priestorov zo dňa 22.8.2007 ...Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 17, 850 05 BratislavaNEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, spol. s.r.o., Hviezdoslavova 23/3, 957 01 ...0 € (09.03.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivityNemocnica Bánovce- 3. Súkromná nemocnica, s.r.o., Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce ...Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín0 € (20.02.2015)
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním ...Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O., HVIEZDOSLAVOVA 23/3, 95701 BÁNOVCE ...0 € (14.02.2015)
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe- školiacej aktivityNemocnica Bánovce- 3. Súkromná nemocnica, s.r.o., Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce ...Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín0 € (27.01.2015)
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe- školiacej aktivityNemocnica Bánovce- 3. Súkromná nemocnica, s.r.o., Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce ...Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín0 € (19.12.2014)
Dodatok č. 1 k dohode č. 70/§51/2014/PE o absolventskej praxiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, Nám. SNP 151/6, PartizánskeNEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o., Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce ...0 € (04.12.2014)
Dohoda č. 70/§51/2014/PE o absolventskej praxiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, Nám. SNP 151/6, PartizánskeNEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o., Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce ...0 € (21.11.2014)
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním ...Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O., HVIEZDOSLAVOVA 23/3, 95701 BÁNOVCE ...0 € (22.10.2014)
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním ...Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O., HVIEZDOSLAVOVA 23/3, 95701 BÁNOVCE ...0 € (22.10.2014)
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním ...Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O., HVIEZDOSLAVOVA 23/3, 95701 BÁNOVCE ...0 € (22.10.2014)
stránka 1 z 3 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy