eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na ...Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica0 € (23.11.2015)
ZoPVSTEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka, P.O.BOX 90 ,017 34 PovažskáŽelezničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24,820 09 Bratislava -0 € (29.06.2015)
Zmluva číslo 9/2015 - ZA o styku s vlečkouTEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, Ul. Robotnícka, 017 34 Považská BystricaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava501 € (11.06.2015)
dodávka tepla/Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o dodávke teplata č. 20/2005/TEHVSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8–10, 813 63 Bratislava 1Tepláreň, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica0 € (08.12.2014)
dodávka tepla/Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o dodávke teplata č. 20/2005/TEHVSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8–10, 813 63 Bratislava 1Tepláreň, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica0 € (17.12.2013)
Zmluva o zriadení vecného bremena č.03131/2012-PKZO-B40039/12.00 - Tepláreň a.s. ...Tepláreň, a.s., Robotnícka, Považská BystricaSlovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15, Bratislava152 € (19.11.2013)
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KaHR-21SP-0901/0087/07/ZZ47 ...Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica0 € (21.06.2013)
dodávka tepla/Dodatok č. 2/2012 k Zmluve o dodávke teplata č. 20/2005/TEHVSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8–10, 813 63 Bratislava 1Tepláreň, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica0 € (28.12.2012)
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na ...Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica0 € (10.12.2012)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KaHR-21SP-0901/0087/07/ZZ38 ...Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica0 € (04.09.2012)
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KaHR-21SP-0901/0087/07/ZZ26 ...Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica0 € (08.06.2012)
Zmluva o poskytovaní vlečkových služiebTepláreň, a.s. Považská Bystrica, ul. Robotnícka, 017 34 Považská BystricaŽelezničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava0 € (24.04.2012)
Zmluva č. 6/2012 - ZA o styku s vlečkouTEPLÁREŇ, a.s. Považská Bystrica, Ul.Robotnícka, 017 34 Považská BystricaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava0 € (16.04.2012)
dodávka tepla/Dodatok č. 1/2012/TEHV k Zmluve o dodávke tepla č. 20/2005/TEHVSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 BratislavaTepláreň, a.s.0 € (30.12.2011)
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUČÍSLO ZMLUVY:Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica2 787 989 € (27.04.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka