eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedz.vlast.právLesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod ŠaštínNAFTA, a.s.150 € (26.11.2015)
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskyt. náhrady za obmedz.vlast.právLesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod ŠaštínNAFTA, a.s.741 € (26.11.2015)
Dohoda o cene VPNAFTA a.s., Votrubova 1 ,821 09 Bratislava,SKŽelezničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24,820 09 Bratislava -0 € (22.10.2015)
Dohoda o cene VPNAFTA a.s., Votrubova 1 ,821 09 Bratislava,SKŽelezničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24,820 09 Bratislava -0 € (22.10.2015)
Žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy k.ú. Moravany (pozemkové úpravy) -NAFTA a.s., Votrubova č.1, BratislavaSlovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15, Bratislava0 € (22.09.2015)
Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy (shválenie PPÚ k.ú. Moravany) - Nafta a.s. ...Nafta,a.s., Votrubova 1, P.O.Box 81505, Bratislava 1Slovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15, Bratislava0 € (22.09.2015)
Zmluva o poskytovaní služieb SKPOSNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 BratislavaGeodeticky a kartograficky ustav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava50 € (02.07.2015)
Rámcová zmluva o poskytovaní služiebNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 BratislavaTechnická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava0 € (24.06.2015)
Nájomná zmluvaNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 BratislavaSlovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava0 € (27.05.2015)
Zmluva na použitie operátu štátneho mapového diela vo forme rastrovej mapyNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 BratislavaGeodeticky a kartograficky ustav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava684 € (04.05.2015)
Zmluva o poskytovaní služieb SKPOSNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 BratislavaGeodeticky a kartograficky ustav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava50 € (10.03.2015)
zmluva na vecné bremenoNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava400 € (27.02.2015)
zmluva na vecné bremenoNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava450 € (27.02.2015)
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku SITB-OO2-2014/001819-008Nafta, a. s., Votrubova 1, 821 09 BratislavaSlovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...822 € (12.02.2015)
Zmluva o podm.NPNAFTA a.s., Votrubova 1 ,821 09 Bratislava,SKŽelezničná spoločnosť Cargo. a .s., Drieňová 24,820 09 Bratislava - Ružinov,SK ...0 € (30.01.2015)
Zmluva o dielo číslo 42/2014 – TANAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava250 € (28.01.2015)
Nájomná zmluvaNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 BratislavaSlovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava0 € (12.01.2015)
Dohoda č. 2414 Z 0609-00 o vstupe na pozemky, ich dočas.užívaní a náhrade škody ...Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod ŠaštínNAFTA a.s.32 787 € (22.12.2014)
Vlečková zmluvaNAFTA a.s., Votrubova 1 ,821 09 Bratislava,SKŽelezničná spoločnosť Cargo. a .s., Drieňová 24,820 09 Bratislava - Ružinov,SK ...0 € (18.12.2014)
Nájomná zmluvaNAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 BratislavaLesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, ...3 271 € (13.11.2014)
stránka 1 z 3 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy