eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,BarCom spol. s r.o., Michalovská 3, 040 11 Košice Slovenská republika0 € (09.11.2015)
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,BarCom spol. s r.o., Michalovská 3, 040 11 Košice345 000 € (21.02.2014)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné nám. 9, 042 11 Košice ...BarCom spol. s r.o., Michalovská 3, 040 11 Košice0 € (09.08.2013)
stránka 1 z 1 Posledná stránka