eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 TrenčínCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (24.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 TrenčínCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (11.11.2015)
poskytnutie dotácie na realizáciu projektuMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Trenčiansky samosprávny kraj20 429 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.252/15/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Trenčianský samosprávny kraj, Trenčín23 000 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.252/9/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43"Trenčianský samosprávny kraj, Trenčín1 251 € (09.11.2015)
Kúpna zmluvaTrenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín SVKHenrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra SVK1 544 € (06.11.2015)
Zmluva o dieloTrenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín SVKMiPe - Plast, s. r. o., P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín SVK38 279 € (02.11.2015)
Dodatok č. 1 / DZ221601200530101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančnéhoMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/2A/91101 Trenčín514 420 € (02.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 TrenčínCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (02.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 TrenčínCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (02.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 TrenčínCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (02.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 TrenčínCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (30.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 TrenčínCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (30.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 TrenčínCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (30.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 TrenčínCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (30.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 TrenčínCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (28.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 TrenčínCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (28.10.2015)
TSK Trenčín - Škola v prírode Kľačno, delimitácia pozemkov pod stavbamiTrenčiansky samosprávny kraj, K Dolnej stanici 7282/20A, TrenčínSlovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15, Bratislava0 € (23.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/ 20A, 911 01 TrenčínCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (23.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuTrenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/ 20A, 911 01 TrenčínCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (22.10.2015)
stránka 1 z 14 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy