eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva č. MVZP/2015/24Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o.,3 500 € (30.10.2015)
Zmluva č. MVZP/2015/15Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., Staromestská ...3 050 € (28.10.2015)
Zmluva č. MVZP/2015/16Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o.,3 050 € (28.10.2015)
ZMLUVA č. SAMRS/2015/VP/1/7 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIALNEJ ...Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu , Grösslingová 35, 811 ...Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., Staromestská ...99 632 € (22.10.2015)
ZMLUVA č. SAMRS/2015/UA/1/8 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIALNEJ ...Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu , Grösslingová 35, 811 ...Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. ,98 736 € (22.10.2015)
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca ...Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., Staromestská ...Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava688 282 € (15.10.2015)
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca ...Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., Staromestská ...Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava393 466 € (15.10.2015)
Dohoda o spoluorganizovaní podujatia "Workshop MO SR k príprave SK PRES EÚVýskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, BratislavaSPEÚ KaŠTAT, Bratislava4 800 € (01.10.2015)
Zmluva č. MVZP/2015/22Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o.,2 000 € (17.09.2015)
Zmluva č. MVZP/2015/13Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o.,3 050 € (12.08.2015)
Zmluva č. MVZP/2015/14Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o.,3 050 € (12.08.2015)
Zmluva č. MVZP/2015/20Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o.,7 000 € (10.08.2015)
Zmluva č. MVZP/2015/21Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., Staromestská ...3 000 € (14.07.2015)
Zmluva č. MVZP/2015/18Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o.,3 500 € (08.07.2015)
Zmluva č. MVZP/2015/19Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o.,9 500 € (26.06.2015)
Zmluva č.MVZP/2015/25Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o.,3 500 € (26.06.2015)
Zmluva o reklameTRANSPETROL, a. s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o, Staromestská ...2 000 € (03.11.2014)
ZMLUVA č. SAMRS/2014/ZB/01/03 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIALNEJ ...Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu , Grösslingová 35, 811 ...Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. ,99 517 € (30.10.2014)
Dodatok č.1 k Zmluve č. 13/2014Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o.,3 000 € (27.10.2014)
Dodatok č.1 k Zmluve č. 11/2014Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2 , 833 ...Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o.,3 900 € (27.10.2014)
stránka 1 z 3 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy