eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
poskytnutie dotácie na realizáciu projektuMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Bratislavský samosprávny kraj21 895 € (09.11.2015)
Nájomná zmluva č. 851 931 015-7-2015Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava64 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č. 868 191 014-7-2015Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava64 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č. 800481003-7-2015Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava64 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č. 860778026-7-2015Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava127 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č.805866854 - 8 - 2015 NzPBratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava127 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č. 839019003-7-2015Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava127 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č. 822884027-7-2015Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava127 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č. 846163044-7-2015Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava445 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č. 847755011-8-2015 NzPBratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava64 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č. 802 735 030 – 7 -2015Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava318 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č.842 036 006-8-2015 NzPBratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava64 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č. 854 964 169-7-2015Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava382 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č.837 628 069-8-2015 NzPBratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava64 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č. 872 679 002-7-2015Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava64 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č.821446007-8-2015 NzPBratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava127 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č.805700143-8-2015 NzPBratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava64 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č.806005053-8-2015 NZPBratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava64 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č. 868 868 014-7-2015Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava127 € (05.11.2015)
Nájomná zmluva č.805211003-8-2015 NZPBratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava127 € (05.11.2015)
stránka 1 z 11 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy