eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetickéhoSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Žilina, Nám.6 551 € (07.12.2015)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxeÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J. Jiskru 6, 960 09 ZvolenLesy Slovenskej republiky, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica0 € (03.12.2015)
Zmluva o nájme LP č. 165-08-Nn-2015Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica, .Alexander Riedl, Valeč – ČR12 € (03.12.2015)
Zmluva o nájme LP č. 253-08-Nn-2015Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica, .Oľga Kopcová, Púchov32 € (03.12.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme lesných pozemkov č. 184/02/10/Nn/2015Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca, Ľ. Podjavorinskej ...Ing.Jozef Bulej0 € (03.12.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme lesných pozemkov č. 207/02/10/Nn/2015Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca, Ľ. Podjavorinskej ...Jozef Sventek0 € (03.12.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme lesných pozemkov č. 192/02/10/Nn/2015Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca, Ľ. Podjavorinskej ...Anna Koňušíková0 € (02.12.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme lesných pozemkov č. 182/02/10/Nn/2015Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca, Ľ. Podjavorinskej ...Anna Belešová0 € (02.12.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme lesných pozemkov č. 198/02/10/Nn/2015Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca, Ľ. Podjavorinskej ...Štefan Krupík0 € (02.12.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme lesných pozemkov č. 189/02/10/Nn/2015Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca, Ľ. Podjavorinskej ...Vieroslava Gužíková0 € (02.12.2015)
kúpna zmluvaDREVIA, s.r.o., Centrumn 29/34, Považská BystricaLESY SR, š.p. OZ Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo0 € (30.11.2015)
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedz.vlast.právLesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod ŠaštínJaroslav Rybár, Kátov 8910 € (26.11.2015)
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedz.vlast.právLesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod ŠaštínNAFTA, a.s.150 € (26.11.2015)
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskyt. náhrady za obmedz.vlast.právLesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod ŠaštínNAFTA, a.s.741 € (26.11.2015)
Nájomná zmluvaMgr. Mária Bystroňová rod. Fišerová, Muškátová 9 , 902 01 PezinokLESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš, Odštepný závod , ...0 € (26.11.2015)
Kúpna zmluva č. 10-4-08-2015 RTrenčianska Drevárska, s.r.o., Dubnica nad Váhom, .Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica0 € (24.11.2015)
Zmluva o dielo č. 6901/2015/LSRLesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, ...JUVENSTAV s. r. o., Kúpeľská 22, 073 01 Sobrance11 999 € (23.11.2015)
DOHODA č. 01/2015/06 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP č.8, 97566 Banská BystricaObec Cigeľ, Cigeľ 192, 971 01 Cigeľ9 777 € (23.11.2015)
DOHODA č. 02/2015/06 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP č.8, 97566 Banská BystricaObec Chvojnica10 000 € (23.11.2015)
Zmluva o dodaní služieb č. Z/308/15/20/05Lesy SR š.p., OZ Revúca, Námestie slobody 2, 050 80 RevúcaAnna Rejdovianová, Telgárt 25, 976 73 Telgárt0 € (11.11.2015)
stránka 1 z 1703 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy