eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Z M L U V A č. 108523 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formouSlovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica, okres Banská ...Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava27 655 € (03.11.2015)
Z M L U V A č. 108521 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formouSlovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica, okres Banská ...Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava81 100 € (03.11.2015)
Zmluva o dieloSlovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská ŠtiavnicaPabass s.r.o., Syslia 42, 821 05 Bratislava7 698 € (26.10.2015)
Zmluva o dielo č. 283/2015/4Kruh, Dolná ružová 22, 969 01 Banská ŠtiavnicaSlovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica1 400 € (20.10.2015)
Zmluva č. 108523 08U06Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská ŠtiavnicaEnvironmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava27 655 € (20.10.2015)
Zmluva č. 108521 08U06Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská ŠtiavnicaEnvironmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava81 100 € (20.10.2015)
Zmluva o výpožičke č.7/2015Múzeum vo Svätom Antone, 969 72 Svätý AntonSlovenské banské múzeum, Kammerhofska 2 969 00 Banská Štiavnica0 € (13.10.2015)
Zmluva o nájme nebytových priestorov - krátkodobáSlovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská ŠtiavnicaDAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24, 821 06 Bratislava40 € (13.10.2015)
Zmluva o výpožičke Číslo: 5/2015LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP č.8, 97566 Banská BystricaSlovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 00 Banská Štiavnica0 € (08.10.2015)
Zmluva o výpožičke č. 11/2015Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská ŠtiavnicaNárodná banka Slovenska - Múzeum mincí a medailí , Štefánikovo nám. 11/21, 976 01 ...0 € (06.10.2015)
Zmluva o výpožičke č. 10/2015Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská ŠtiavnicaHorehronské múzeum, 977 01 Brezno0 € (06.10.2015)
Zmluva o výpožičke č. 9/2015Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská ŠtiavnicaSlovenské národné múzeum - Archeologické múzeum, 810 06 Bratislava0 € (06.10.2015)
Zmluva o výpožičke č. 8/2015Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská ŠtiavnicaSlovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský0 € (06.10.2015)
Zmluva o výpožičke č. 7/2015Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská ŠtiavnicaMúzeum vo Svätom Antone , 969 72 Svätý Anton0 € (06.10.2015)
Zmluva o výpožičke č. 6/2015Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská ŠtiavnicaStredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica ...0 € (06.10.2015)
Zmluva o výpožičke č. 5/2015Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská ŠtiavnicaLesy Slovenskej republiky, š. p., Lesnícke a drevárske múzeum, Nám. SNP 23/35, 960 ...0 € (06.10.2015)
Zmluva o poskytnutí služby k vytvoreniu Interaktívneho múzea - edukačná expozícia ...Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská ŠtiavnicaVeduta, občianske združenie, Hronsecká cesta 32/75, 976 31 Hronsek0 € (30.09.2015)
Zmluva o poskytnutí službySlovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská ŠtiavnicaTradičný dom s.r.o., Vodárenská 288/8, 969 01 Banská Štiavnica0 € (30.09.2015)
Poistná zmluva č. 2404862842Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská ŠtiavnicaGenerali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava0 € (29.09.2015)
Zmluva o nájme nebytových priestorov - krátkodobáSlovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská ŠtiavnicaJUDr. Tomáš Urban, Dargovská 1, 040 01 Košice510 € (28.09.2015)
stránka 1 z 24 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy