eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Kúpna zmluvaMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,Slovanet, a. s. , Záhradnícka 151, 82108 Bratislava SVK13 435 € (29.10.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebMesto Zlaté Moravce, 1.mája 2, 95301 Zlaté Moravce SVKSlovanet, a. s. , Záhradnícka 151, 82108 Bratislava SVK32 500 € (20.10.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb č.Detský domov, Dunajská Streda, Nezábudková 474/3, 929 01 Dunajská StredaSlovanet a.s., Záhradnícka151, 821 08 Bratislava 20 € (20.10.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb uzavretáRegionálna veterinárna a potravinová správa Svidník, MUDr. Pribulu 2, 089 01SLOVANET, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava0 € (05.10.2015)
Kúpna zmluvaMestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 84357 Bratislava ...Slovanet, a. s. , Záhradnícka 151, 82108 Bratislava SVK888 € (02.10.2015)
Dodatok č. 12 k zmluve č. 35703028TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, P.O.Box 43, 830 07Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava0 € (02.10.2015)
Dodatok č.9 ku zmluve o poskytovaní elektronických komunikačných služiebVšeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 17, 850 05 BratislavaSlovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava0 € (30.09.2015)
Dodatok č.3 k Zmluve č.35711154Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557, 905 01 ...Slovanet,a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava0 € (10.09.2015)
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 192/ON-2014SLOVANET, a. s.Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava0 € (09.09.2015)
Kúpna zmluvaKošický Vedecko-Technický Inkubátor, Floriánska 19, 04001 Košice SVKSlovanet, a. s. , Záhradnícka 151, 82108 Bratislava SVK24 600 € (14.08.2015)
Kúpna zmluvaEkonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava SVKSlovanet, a. s. , Záhradnícka 151, 82108 Bratislava SVK7 068 € (27.07.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných služiebÚstav na výkon trestu odňatia slobody, Nitra - Chrenová, Vašinova 124/59, PS 18/C, ...Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava0 € (22.07.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 BratislavaSlovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava17 900 € (03.07.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb č.: DSLSpojená škola, Lipany, Tehelná 23, 082 71 LipanySlovanet,a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava369 € (03.07.2015)
Zmluva o registrácii doményTIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, P.O.Box 43, 830 07Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 222 € (15.06.2015)
Zmluva o dieloGenerálna prokuratúra Slovenskej republiky , Štúrova 2 , 812 85 Bratislava ,Slovanet, a. s.,, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava8 430 € (12.06.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. GEN0204151617Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 BratislavaSlovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava1 € (08.06.2015)
Kúpna zmluvaStredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 91701 Trnava SVKSlovanet, a. s. , Záhradnícka 151, 82108 Bratislava SVK280 € (05.06.2015)
Kúpna zmluvaNárodný onkologický ústav, Klenová 1, 83110 Bratislava SVKSlovanet, a. s. , Záhradnícka 151, 82108 Bratislava SVK504 € (04.06.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných elektornických komunikačných služiebCentrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prešov, Levočská 7, 080 ...Slovanet a.s., Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 21 € (27.05.2015)
stránka 1 z 2 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy