eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o nájmeNárodná diaľničná spoločnosť , a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 BratislavaMB1 € (01.12.2015)
Zmluva o nájmeNárodná diaľničná spoločnosť , a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 BratislavaRB64 € (01.12.2015)
Zmluva o nájmeNárodná diaľničná spoločnosť , a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 BratislavaRB2 € (01.12.2015)
Zmluva o nájmeNárodná diaľničná spoločnosť , a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 BratislavaIB12 € (01.12.2015)
Zmluva o nájmeNárodná diaľničná spoločnosť , a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 BratislavaAB273 € (01.12.2015)
Zmluva o nájmeNárodná diaľničná spoločnosť , a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 BratislavaEB256 € (01.12.2015)
Zmluva o nájmeNárodná diaľničná spoločnosť , a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 BratislavaPB3 € (01.12.2015)
Zmluva o nájmeNárodná diaľničná spoločnosť , a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 BratislavaOB15 € (01.12.2015)
Zmluva o nájmeNárodná diaľničná spoločnosť , a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 BratislavaVA198 € (01.12.2015)
Zmluva o nájmeNárodná diaľničná spoločnosť , a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 BratislavaLA7 € (01.12.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt ProjektováNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR785 502 € (26.11.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaZG491 € (26.11.2015)
Nájomná zmluvaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaMM11 € (26.11.2015)
Zmluva o budúcej zmluve o majetkovom vyrovnaníNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaPoľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice0 € (23.11.2015)
Pokyn na zmenu č. 5 k. ZM/2011/0434 - D1 Fričovce - SviniaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaZdruženie D1 Fričovce2 420 445 € (23.11.2015)
Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremenoNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaPB86 € (23.11.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaZP56 723 € (19.11.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaIng. ĽP6 192 € (19.11.2015)
Zmluva o majetkovom vyrovnaníNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaPodielnicke družstvo Dunaj, Vývojová 852, 851 10, Bratislava4 881 € (19.11.2015)
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. ZM/2012/0145 - D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek,Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaZdruženie EUROVIA - SMS- D1 Jánovce- Jablonov, II. úsek (vedúci člen: EUROVIA SK, ...0 € (18.11.2015)
Najnovšie zmluvy | << predchádzajúca stránka (1) ... stránka 2 z 2545 ... nasledujúca stránka (3) >> | Najstaršie zmluvy