eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dodatok č. 1 k zmluve o nájmeNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaObec Bertotovce55 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaDR0 € (03.12.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2013/0399 - Rýchlostná cesta R2 Pstruša -Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaZdruženie R2 Pstruša - Kriváň (vedúci člen. STRABAG s.r.o.)0 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaJK0 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaVCh0 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaMB0 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaJF0 € (03.12.2015)
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaŠČ798 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaSF0 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaĽA0 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaFK0 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaIL0 € (03.12.2015)
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaŠČ106 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaMR0 € (03.12.2015)
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyNárodná diaľničná spoločnosť , a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 BratislavaJZ43 € (03.12.2015)
Zmluva o nájmeNárodná diaľničná spoločnosť , a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 BratislavaMB90 € (01.12.2015)
Zmluva o nájmeNárodná diaľničná spoločnosť , a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 BratislavaFB1 310 € (01.12.2015)
Zmluva o nájmeNárodná diaľničná spoločnosť , a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 BratislavaMB179 € (01.12.2015)
Zmluva o nájmeNárodná diaľničná spoločnosť , a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 BratislavaZB890 € (01.12.2015)
Zmluva o nájmeNárodná diaľničná spoločnosť , a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 BratislavaSB242 € (01.12.2015)
stránka 1 z 2545 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy