eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
dodatok k zmluve o poskyt. služby z 20.3.15Špeciálna Základná škola internátna, Trnava, Spojná 6, 91700 Trnavaledas, Trnavská 700 € (21.10.2015)
Mandátna zmluvaCentrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trnava, M. Sch. Trnavského ...LEDAS, s. r. o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava800 € (29.10.2014)
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávaniaCentrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trnava, M. Sch. Trnavského ...LEDAS, Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava0 € (28.06.2013)
Mandátna zmluva č. 1/200/02/2011Lesy SR š.p. OZ Smolenice, Trnavská 12 , 919 04 SmoleniceLEDAS, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava1 200 € (10.11.2011)
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávaniaSlovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 BratislavaLEDAS, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava29 900 € (21.04.2011)
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávaniaSlovenská agentúra životného prostrediaLEDAS,s.r.o.29 900 € (12.01.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka