eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,MICHATEK, k. s., Priemyselný park 1, 071 01 Michalovce187 018 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,MICHATEK, k. s., Priemyselný park 1, 071 01 Michalovce25 594 € (29.09.2014)
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU NA VYTVORENIE NOVÉHO PRACOVNÉHO MIESTA VYTVORENÉHO V ...Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 812 67,MICHATEK, k. s., Priemyselný park 1 , Michalovce 071 01800 000 € (10.04.2014)
stránka 1 z 1 Posledná stránka