eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí finančného daruSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 82484 Bratislava ...Tanečný klub "DANUBE" Bratislava, Janotova 14, 841 05 Bratislava3 000 € (14.02.2012)
Dodatok č. 2 - 2008-0149-1180530/02Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 82484 Bratislava ...ABB, s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava0 € (10.02.2012)
Zmluva o dielo - 2011-0301-1127222Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 82484 Bratislava ...R-STAV PLUS, s.r.o., Hlohovská cesta 348/44, 955 01 Nemčice126 880 € (10.02.2012)
Zmluva o úhrade tarify za prevádzkovanie systému na rok 2012 - 2011-0356-1151320Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 82484 Bratislava ...OKTE, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava0 € (10.02.2012)
Servisná zmluvaSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 82484 Bratislava ...TTC MARCONI, s.r.o., Hraničná 18, Bratislava10 315 € (10.02.2012)
Zmluva o poskytovaní verejných služiebSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 82484 Bratislava ...Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava0 € (10.02.2012)
Dohoda č. 1/26/D/2012 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady na obmedzenie ...LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 SobranceSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84404 € (07.02.2012)
Riešenie a spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja podporovaného Agentúrou pre ...Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 82484 Bratislava ...PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Kopčianska 14 , 851 01 Bratislava 5300 000 € (02.02.2012)
Zmluva o poskytovaní verejných služiebSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 82484 Bratislava ...Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava0 € (27.01.2012)
Zmluva o poskytovaní verejných služiebSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 82484 Bratislava ...Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava0 € (27.01.2012)
Poskytovanie havarijnej výpomoci zo zahraničia pre zabezpečenie systémových služieb ...Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 82484 Bratislava ...ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2 , 101 52 Praha 10, ČR0 € (27.01.2012)
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na ...Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...0 € (22.12.2011)
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny ...VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 840 € (07.10.2011)
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny ...Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/ A, 824 84VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...0 € (23.09.2011)
Dodatok č. 3 k Zmluve o prenose elektriny cez spojovacie zariadeniaSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...0 € (14.09.2011)
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenose elektriny cez spojovacie zariadeniaSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...0 € (14.09.2011)
Zmluva o náhrade preukázaných nákladov pre stavbu Vedenie 2x400kV pre TR Medzibrod ...Lesy SR,š.p., OZ Liptovský Hrádok, .Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.230 331 € (25.07.2011)
Zmluva o prenájme pozemkových nehnuteľnostíSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica ...1 743 € (03.05.2011)
Zmluva o financovaní bežných výdavkovMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 847 060 € (20.04.2011)
Najnovšie zmluvy | << predchádzajúca stránka (107) ... stránka 108 z 108 Posledná stránka