eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetickéhoSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Pozemkové spoločenstvo Strečno, Sokolská , 013 24 Strečno26 229 € (07.12.2015)
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetickéhoSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Žilina, Nám.6 551 € (07.12.2015)
Zmluva o dieloSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Contineo, s.r.o., Jiskrova 4, 040 01 Košice221 081 € (30.11.2015)
ZMLUVA o poskytovaní služieb prevádzkovania zariadení pre elektrické stanice 400 kV ...Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina ...270 199 € (25.11.2015)
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na ...Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica0 € (23.11.2015)
Rámcová zmluva pre obchodovanie na finančných trhochSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava0 € (09.11.2015)
Zmluva o podnikateľskom účteSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava0 € (09.11.2015)
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava1 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných služiebSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava0 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných služiebSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava0 € (09.11.2015)
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava1 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytovaní právnej pomociSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava360 000 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí finančného daruVranovský stolnotenisový klub Vranov nad Topľou, B. Němcovej 2575/1A, 093 01 Vranov ...Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 842 500 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí finančného daruUniverzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 845 000 € (09.11.2015)
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na ...VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 840 € (05.11.2015)
Rámcová zmluva - podporné služby a dodávka regulačnej elektrinyZvolenská teplárenská a.s., Zvolen, Lučenecká cesta 25, 961 50 ZvolenSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava0 € (05.11.2015)
Rámcová zmluva - podporné služby a dodávka regulačnej elektrinyZvolenská teplárenská a.s., Zvolen, Lučenecká cesta 25, 961 50 ZvolenSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava0 € (05.11.2015)
Zmluva o poskytnutí finančného daruObčianske združenie HUBERTUS, 044 65 Opátka 68Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 845 000 € (04.11.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných služiebSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava0 € (04.11.2015)
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava630 € (04.11.2015)
stránka 1 z 108 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy