eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Kúpna zmluvaÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 81267 Bratislava SVKDATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK124 930 € (01.12.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK45 180 € (07.11.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK178 800 € (07.11.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK25 140 € (07.11.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK35 862 € (06.11.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK28 008 € (06.11.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK30 696 € (06.11.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK9 120 € (06.11.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK47 980 € (06.11.2015)
Kúpna zmluvaVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravska cesta 9, 84535 Bratislava - ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK55 180 € (06.11.2015)
Kúpna zmluvaÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 81267 Bratislava SVKDATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK122 800 € (05.11.2015)
Rámcová zmluva o spolupráci vo vzdelávaní, vedeckovýskumnej činnosti a technickom ...Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 ŽilinaDATALAN, a.s., Bratislava0 € (22.10.2015)
Kúpna zmluvaFinančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica SVK ...DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK154 800 € (21.10.2015)
Kúpna zmluvaNárodné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 22, 96092 Zvolen SVKDATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK4 020 € (21.10.2015)
Kúpna zmluvaPrešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov SVKDATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava SVK9 746 € (13.10.2015)
DODATOK Č. 1 K ZÁKLADNEJ ZMLUVE č. 61/2011/VS SAVVýpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava ...DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava0 € (09.10.2015)
Zmluva na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej, kancelárskej aSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava4 800 000 € (08.10.2015)
Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar špecifikovaný v ...Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,DATALAN, a.s.67 430 € (07.10.2015)
Rámcová dohoda č. 9/2015 na dodávku SWÚstav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied, Štúrova 2 , 960 53 Zvolen,DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava357 400 € (07.10.2015)
Rámcová dohoda č. 8/2015 na dodávku IKTÚstav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied, Štúrova 2 , 960 53 Zvolen,DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava3 240 000 € (07.10.2015)
stránka 1 z 19 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy