eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 1/2015STUDIO 727, s.r.o., Bystrická 32, 902 01 PezinokŠtátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica0 € (16.06.2015)
Zmluva o poskytnutí finančného daruSlovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská ul. 4, 031 01 Liptovský ...STUDIO 727, s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava200 € (04.11.2014)
Zmluva o nájme nebytových priestorovSTUDIO 727, s.r.o, Bystrická 32, 902 01 PezinokSlovenské národné múzeum , Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava ...388 € (31.10.2014)
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 13/2014STUDIO 727, s.r.o., Bystrická 32, 902 01 PezinokŠtátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica0 € (28.10.2014)
Zmluva o nájme nebytových priestorovSTUDIO 727, s.r.o, Bystrická 32, 902 01 PezinokSlovenské národné múzeum , Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava ...388 € (11.09.2014)
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetovSTUDIO 727, s.r.o, Bystrická 32, 902 01 PezinokSlovenské národné múzeum , Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava ...0 € (14.08.2014)
Zmluva o dieloSlovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 811 09 BratislavaSTUDIO 727, s.r.o., Bystrická 32, 902 01 Pezinok23 940 € (20.03.2014)
Zmluva o dieloSlovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 811 09 BratislavaSTUDIO 727, s.r.o., Bystrická 32, 902 01 Pezinok24 000 € (19.12.2013)
Čiastková zmluva č. 11/2011 k rámcovej zmluve o poskytnutí službySlovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 811 09 BratislavaSTUDIO 727, s.r.o., Bystrická 32, 902 01 Pezinok76 920 € (14.11.2011)
Čiastková zmluva č. 10/2011 k rámcovej zmluve o poskytnutí služby uzavretá vSlovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 811 09 BratislavaSTUDIO 727, s.r.o., Bystrická 32, 902 01 Pezinok113 000 € (21.09.2011)
Čiastková zmluva č. 6/2011 k rámcovej zmluve o poskytnutí službySlovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 811 09 BratislavaSTUDIO 727, s.r.o., Bystrická 32, 902 01 Pezinok40 000 € (28.06.2011)
Čiastková zmluva č. 5/2011 k rámcovej zmluve o poskytnutí služby uzavretá v zmysle ...Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 811 09 BratislavaSTUDIO 727, s.r.o., Bystrická 32, 902 01 Pezinok115 200 € (11.04.2011)
Čiastková zmluva č. 4/2011 k rámcovej zmluve o poskytnutí služby uzavretá v zmysle ...Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 811 09 BratislavaSTUDIO 727, s.r.o., Bystrická 32, 902 01 Pezinok115 200 € (06.04.2011)
Čiastková zmluva č. 2/2011 k rámcovej zmluve o poskytnutí služby uzavretá v zmysle ...Slovenský filmový ústavSTUDIO 727, s.r.o., Bystrická 32, 902 01 Pezinok144 000 € (15.02.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka