eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárenská 15, 900 31 StupavaUniverzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina,63 € (02.12.2015)
NZ č. 861405033-2-2015-NZNPDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 StupavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava1 661 € (04.11.2015)
Zmluva č. 316/2015-S o dodávke vody z vodovodnej siete Železníc Slovenskej republiky, ...Delikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 StupavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava0 € (27.10.2015)
Nájomná zmluva č. 808393135-4-2015-NZNP v kú ČadcaDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 StupavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava720 € (23.10.2015)
Nájomná zmluva č. 830283146-4-2015-NZNP v kú Kysucké Nové MestoDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 StupavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava720 € (19.10.2015)
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorovDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 StupavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava960 € (29.09.2015)
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorovDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 StupavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava500 € (29.09.2015)
Zmluva o nájme nebytových priestorovMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Delikomat Slovensko, spol. s.r.o., Cementárska 15, Stupava 900 311 344 € (21.09.2015)
Nájomná zmluvaDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 StupavaSlovenská republika - Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín ...0 € (17.09.2015)
Nájomná zmluva č. 865877013-4-2015-NZNP v kú Turč. TepliceDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900.31 StupavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava720 € (17.09.2015)
Nájomná zmluva č. 836168080-4-2015-NZNP v kú MartinDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 StupavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava930 € (17.09.2015)
Nájomná zmluvaDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 StupavaSlovenská republika - Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín ...0 € (10.09.2015)
Nájomná zmluva č. 864188080-1-2015-NZNP o nájme neb. priestorovDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 StupavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava1 361 € (02.09.2015)
Nájomná zmluva č. 836915098-1-2015-NZNP o nájme neb. priestorovDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 StupavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava1 361 € (02.09.2015)
Nájomná zmluva č. 856 941 114-2-2015-NZNPDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 StupavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava826 € (26.08.2015)
nájomná zmluva č. 828220044-4-2015-NZNP v k.ú. KraľovanyDELIKOMAT Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 StupavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava650 € (21.08.2015)
NZ č. 809594 723-1-2015-NZNPDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, Stupava 900 31Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava670 € (18.08.2015)
NZ č. 836044132-1-2015- NZNPDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 StupavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava921 € (11.08.2015)
NZ č. 861375085-2-2015-NZNPDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 StupavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava1 026 € (11.08.2015)
NZ č. 848174577-2-2015-NZNPDelikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 StupavaŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava1 756 € (11.08.2015)
stránka 1 z 3 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy